Δήλωση Απορρήτου

 

1. Σχετικά με την ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ, ιδιοκτήτρια των domains και ιστοτόπων: molho.com , motionbikes.gr , bikedoctor.gr , carello.gr , molho.gr , matrixbikes.gr

 

 

1.1 Καλώς ήρθατε στη δήλωση απορρήτου της ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ. Σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είτε 

(α) ως πελάτη, πιθανό πελάτη, επισκέπτη ή χρήστη ή των ιστοτόπων ή των εφαρμογών της ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ, 

(β) είτε ως τρίτο, αποδέκτη υπηρεσιών για τις οποίες έχει συμβληθεί μαζί μας πελάτης ή χρήστης.

Η συγκεκριμένη δήλωση απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο ιδιωτικό απόρρητο και με τον τρόπο που προστατεύεστε από τη νομοθεσία. 

Η ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ είμαστε, κατά περίπτωση: 

(α) οι υπεύθυνοι για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή 

(β) οι εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως συμβατική μας υποχρέωση στη βάση έγγραφης σύμβασης- συμφωνίας με κάποιο εντολέα-πελάτη μας, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (όπως για παράδειγμα για λόγους εγγυήσεων των προϊόντων). 

 

1.2 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μας στα εξής στοιχεία επαφής: 


Πλήρες όνομα νομικού προσώπου: ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@molho.com

Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 130, Καλαμαριά 55 134, Ελλάδα 

Τηλ: +30 2310 477800

 

Έχετε και διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα ανά πάσα στιγμή στην επιβλέπουσα αρχή της Ελλάδος ή της χώρας σας σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα, αυτή η αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μπορείτε να βρείτε σχετικές λεπτομέρειες μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: http://www.dpa.gr. Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την αρχή προστασίας δεδομένων και γι' αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω. 

Επιπλέον, για την ευκολότερη ανάγνωση της Δήλωσης Απορρήτου, σας παραθέτουμε μία σειρά από ορισμούς που πιστεύουμε θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε με μεγαλύτερη σαφήνεια το υπόλοιπο κείμενο:

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήραείναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα πρόσωπο και να το καταστήσουν ταυτοποιήσιμο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα αν το πρόσωπο που αφορούν μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα. Σχετικά παραδείγματα είναι το όνομα του προσώπου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, δεδομένα τοποθεσίας και στοιχεία επαφής. Δεν περιλαμβάνονται δεδομένα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί πληροφορίες ταυτοποίησης (ανώνυμα δεδομένα). 

Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένωνείναι δεδομένα όπως: θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές απόψεις ή πράξεις, πληροφορίες για την υγεία, το γένος ή βιομετρικά στοιχεία, η φυλή και η εθνική καταγωγή, πρακτικά ή κυρώσεις διοικητικού ή ποινικού χαρακτήρα. 

Κατάρτιση προφίλείναι οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με την οποία χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριμένων προσωπικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με ένα πρόσωπο. 

Υποκείμενο δεδομένωνείναι ένα φυσικό πρόσωπο με το οποίο συνδέονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Επεξεργασία δεδομένων  είναι κάθε δραστηριότητα, πράξη ή σειράπράξεων επεξεργασίας.

 

2. Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου και η υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε σχετικά με αλλαγές 

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 24 Μαΐου 2018. Η παρούσα δήλωση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησης μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας. 

Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και να ισχύουν. Με το παρόν σας ζητούμε να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με εμάς. 

 

3. Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε

Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής: 

Δεδομένα ταυτότηταςπεριλαμβάνουν το όνομα, πατρικό όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, τίτλο.
Δεδομένα επαφήςπεριλαμβάνουν τη διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου. 

Οικονομικά δεδομέναπεριλαμβάνουν τον τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία κάρτας ή μέσου πληρωμής, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία τιμολόγησης.
Δεδομένα συναλλαγήςπεριλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές προς και από εσάς και άλλα στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνετε από εμάς ή εκ μέρους των πελατών μας. 

Τεχνικά δεδομέναπεριλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύποι και εκδόσεις πρόσθετων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές της ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ.
Δεδομένα προφίλπεριλαμβάνουν το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής σας, αγορές ή παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, σχόλια και απαντήσεις και αλλαγές στα κοινής χρήσεις με εμάς αρχεία ή εφαρμογές.

Δεδομένα χρήσηςπεριλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές της ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιώνπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη υλικών προωθητικών ενεργειών από εμάς και τρίτους και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας με μας. 

Δεδομένα υγείας και ευαίσθητα προσωπικά δεδομέναπου μπορεί να παρασχεθούν από εσάς δίχως να σας ζητηθούν, ενδέχεται να καταγραφούν ή να καταχωρηθούν ώστε να ληφθούν υπ’όψιν όταν απευθύνεστε σε εμάς, για να σας εξυπηρετήσουμε αμεσότερα και καλύτερα και να εκπληρώσουμε τις ειδικές ανάγκες σας (για παράδειγμα, την παροχή πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή την βοήθεια επιλογής μεταξύ κάποιων προϊόντων με ένδειξη: για γυναίκα, για άνδρα, για αγόρι, για κορίτσι).  Σημειώνουμε ότι η ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ δεν πρόκειται ποτέ με πρωτοβουλία της να σας ζητήσει δεδομένα υγείας ή γενικότερα ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα (συνήθως αποκαλούμενα ευαίσθητα).

 

4.  Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας
Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (είτε οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εμάς ή από άλλες εταιρείες ή πράκτορες που ενεργούν εκ μέρους μας), όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας ή όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά κέντρα μας ή τις διαδικτυακές εφαρμογές μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά ή επικοινωνείτε με οποιονδήποτε τρόπο μαζί μας.

 

5. Γιατί επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικου χαρακτήρα μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητοκαι μόνο όταν ο νόμος, μας το επιτρέπει. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα δεδομένα σας προσωπικου χαρακτήρα. Γενικά, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο: 

- Σε περίπτωση που πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδησυνάψει με εσάς.

- Σε περίπτωση που πρέπει να εκτελέσουμε σύμβαση στην οποία είστε ωφελούμενος ως τρίτος, όπως συμβάσεις εγγυήσεως, συμβάσεις με πελάτες χονδρικής, κλπ.

- Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
- Σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
- Όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε. 

Γενικά, δεν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως έννομη βάση για την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σας αποστέλλουμε ενημερώσεις προωθητικών ενεργειών. Διατηρείτε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερώσεων προωθητικών ενεργειών ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προηγουμένως. 

 

 

6. Σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα 

Περιγράφουμε παρακάτω τον τύπο δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 παραπάνω καθώς και όλους τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σε ποιες νομικές βάσεις στηρίζουμε τις πράξεις μας. Περιγράφουμε επίσης ανάλογα με την περίσταση ποια είναι τα έννομα συμφέροντά μας. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για περισσότερους από έναν νομικούς λόγους ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις για τον συγκεκριμένο νομικό λόγο στον οποίο βασιζόμαστε ώστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όταν στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφουμε περισσότερους από έναν λόγους. 

 

Σκοπός / Δραστηριότητα  

Τύπος δεδομένων

Νομική βάση για επεξεργασία συμπεριλαμβανομένης βάσης έννομου συμφέροντος

Για να σας καταχωρίσουμε ως νέο πελάτη 

(α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Οικονομικά

 

Σύναψη σύμβασης με εσάς 

Για να επεξεργαστούμε και να παραδώσουμε την εντολή σας, συμπεριλαμβανομένων:

(α) Διαχείρισης πληρωμών, τελών και χρεώσεων

(β) Συλλογής και ανάκτησης χρηματικών ποσών που οφείλονται σε εμάς

(α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Οικονομικά

(δ) Συναλλαγή

(ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες

(α) Σύναψη σύμβασης με εσάς

(β) Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για ανάκτηση οφειλών σε εμάς)

Για να διαχειριστούμε τη σχέση μας με εσάς, συμπεριλαμβανομένων:

(α) Ενημερώσεων για αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις ή της δήλωσης απορρήτου

(β) Να σας ζητήσουμε να κάνετε κριτική ή να πάρετε μέρος σε μια έρευνα

 

(α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Προφίλ

(δ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες

(α) Σύναψη σύμβασης με εσάς

(β) Αναγκαίο για συμμόρφωση προς μια νομική υποχρέωση

(γ) Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για ενημέρωση των αρχείων μας και εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας)

Ως τρίτο- χρήστη παρεχόμενων υπηρεσιών στη βάση έγγραφης σύμβασης με προμηθευτή μας ή πελάτη μας χονδρικής, υπέρ και εκ μέρους αυτού, για να: 

(α) επωφελειθείτε των όρων εγγυήσεως, 

(β) διεκπεραιώσουμε ή επεξεργαστούμε αίτημά σας ή αγορά σας ή διαχείριση πληρωμή σας

 

(α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Οικονομικά

(δ) Συναλλαγή

(ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες

(α) Σύναψη σύμβασης με προμηθευτή μας, στην οποία σύμβαση αποτελείτε τρίτο μέρος- ωφελούμενο από αυτήν προς λήψη υπηρεσιών ή αγαθών από τον προμηθευτή μας 

(β) Αναγκαίο για συμμόρφωση προς μια νομική υποχρέωση

(γ) Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για ενημέρωση των αρχείων μας και εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας)

(δ) Με βάση τη συγκατάθεσή σας σε πελάτη μας αναφορικά με άμεσες προωθητικές ενέργειες εκ μέρους του εν λόγω πελάτη μας

Για να σας δώσουμε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε μια κλήρωση, έναν διαγωνισμό ή για να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ή για εξειδικευμένους κατά περίπτωση σκοπούς όπως η συλλογή αιτήσεων ενδιαφέροντος

(α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Προφίλ

(δ) Χρήση

(ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες

(α) Σύναψη σύμβασης με εσάς

(β) Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας, για ανάπτυξή τους και για επέκταση των δραστηριοτήτων μας)

(γ) Εκτέλεση συμβατικής μας υποχρέωσης από έγγραφη συμφωνία με πελάτη ή προμηθευτή μας, υπέρ και εκ μέρους αυτού

Για να διευθύνουμε και να προστατεύσουμε την επιχείρηση και τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης, της σύνταξης αναφορών και της τήρησης δεδομένων), αποτροπή δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης ή κακόβουλης ενέργειες

(α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Τεχνικά

(α) Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για τη διαχείριση της επιχείρησής μας, την παροχή υπηρεσιών διοίκησης και τεχνολογίας πληροφορικής, της ασφάλειας των δικτύων, της αποτροπής απάτης και στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης ή αναδιοργάνωσης του ομίλου)

(β) Αναγκαίο για συμμόρφωση προς μια νομική υποχρέωση 

 

Για να παραδίδουμε συναφές περιεχόμενο ιστότοπου και διαφημίσεις προς εσάς και για να υπολογίζουμε και κατανοούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που προβάλλουμε

(α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Προφίλ

(δ) Χρήση

(ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες

(στ) Τεχνικά

Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας, για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών) 

Με βάση τη συγκατάθεση αναφορικά με άμεσες προωθητικές ενέργειες και με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας και την ενημέρωση της προωθητικής στρατηγικής μας

Για να χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, εφαρμογές, τα προϊόντα / υπηρεσίες, τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τους χρήστες ή ωφελούμενους των υπηρεσιών μας και τις εμπειρίες τους

(α) Τεχνικά

(β) Χρήση

Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για να κατατάσσουμε τους πελάτες σε κατηγορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να διατηρούμε τους ιστότοπούς μας ενημερωμένους και συναφείς, για να αναπτύσσουμε τις επιχειρήσεις μας και να ενημερώνουμε την προωθητική στρατηγική μας) 

Για να κάνουμε προτάσεις σε σας σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

(α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Τεχνικά

(δ) Χρήση

(ε) Προφίλ

Βάσει της συγκατάθεσής σας, εντούτοις, όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου είναι απαραίτητο, για τα νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία περιλαμβάνουν την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, ειδικών προσφορών και προωθήσεων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

 

Βάσει της συγκατάθεσής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίες προφίλ (profiling)προκειμένου να αναλύει τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις σας, με σκοπό να προσδιορίζει και να προτείνει υπηρεσίες και αγαθά που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

 

 

8. Συνδέσεις τρίτων
Ο ιστότοπός ή οι εφαρμογές μας μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσεις για ιστότοπους τρίτων, διακριτές ενσωματωμένες ιστοσελίδες (microsite), πρόσθετα και εφαρμογές. Εάν επιλέξετε ή ενεργοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις παραχωρείτε το δικαίωμα σε τρίτους να συλλέγουν ή να μοιράζονται δεδομένα για εσάς. Δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου, ενώ σε περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς από τρίτους μέσω ενεργοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ ενδεχομένως να είναι ο εκτελών την επεξεργασία εκ μέρους αυτών των τρίτων. Επομένως, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτές τις συνδέσεις ή τα microsite ή πρόσθετα, προτείνουμε να διαβάζετε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων. 

Ανάλογα ισχύουν τα παραπάνω και για τους τρίτους- χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται δια μέσου των υπηρεσιών μας στη βάση έγγραφης σύμβασης με πελάτη μας ή προμηθευτή μας για τον οποίο ο κάθε τρίτος-χρήστης αποτελεί συμβατικά πελάτη ή οιονεί πελάτη ή χρήστη ή οιονεί χρήστη των υπηρεσίων ή παροχών ή εμπορικών πράξεων του.

 

9. Cookiesκαι άλλες παρόμοιες τεχνολογίες – Ανώνυμα Δεδομένα
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες “cookie” και “web beacon”. Χρησιμοποιούμε cookies και web beacons για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και, ενδεχομένως, για να ταυτοποιούμε τον ιστότοπο από τον οποίο συνδεθήκατε στον δικό μας ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση του ιστότοπου, αλλά και των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών μας.  Ανάλογη χρήση παρόμοιων τεχνολογιών μπορεί να γίνεται όσον αφορά τις εφαρμογές μας.  Με κανέναν άλλον τρόπο δεν καταγράφουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε άλλους ιστότοπους ή άλλες εφαρμογές ή σχετικά δεδομένα. Τα cookies που χρησιμοποιούμε στους ιστότοπούς μας δεν αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα, αλλά σε ανώνυμα δεδομένα.  Δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα ή ανωνυμοποιημένες / ψευδονυμοποιημένες πληροφορίες που αποκτούνται μέσω cookies και web beacons μπορεί να μοιράζονται ή να λαμβάνονται από παροχείς υπηρεσιών εκ μέρους μας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα μας: Cookies και τεχνολογίες Analytics.

 

10. My Account στοmotionbike.gr ή στο molho.com
Η ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ παρέχει μια φιλική προς το χρήστη και εξατομικευμένη εμπειρία μέσω του λογαριασμού My Account. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στο βασικό λογαριασμό, παρέχοντας προσωπικά δεδομένα ταυτότητας και email, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε όλο το εύρος των υπηρεσιών για τις οποίες έχουν συμβληθεί ή επιθυμούν να κάνουν χρήση δοκιμαστικά.  Για λόγους ασφάλειας πρόσβασης και δεδομένων εφαρμόζουμε πολιτικές, κανόνες και μέσα ασφάλειας όπως ο έλεγχος εισόδου, καθώς και ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου, όπως η δημιουργία αρχείου πρόσβασης (logs). 

 

11. Υπηρεσίες για κινητές συσκευές και υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία.

Παρέχουμε εφαρμογές για κινητές συσκευές τις οποίες μπορείτε να μεταφορτώσετε στο smartphone ή σε άλλη φορητή συσκευή σας. Αυτές οι εφαρμογές διαθέτουν πλήθος λειτουργιών που εμπλουτίζουν την εμπειρία του χρήστη ή πελάτη. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών, οι εφαρμογές μας ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Παρέχουμε έναν σύνδεσμο για την παρούσα δήλωση στους πελάτες πριν προβούν στη μεταφόρτωση οποιασδήποτε εφαρμογής μας. 

Εάν παραχωρήσετε στις εφαρμογές μας για φορητές συσκευές να προσπελαύνουν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας όπως εμφανίζονται στη συσκευή σας, οι εφαρμογές μας μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης (GPS) και άλλη τεχνολογία (όπως είναι οι ασύρματοι αναμεταδότες που αναφέρονται ως beacon) για να σας παρέχουν πληροφορίες με βάση την τοποθεσία της συσκευής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες τοποθεσίας για να εμπλουτίσουμε την εμπειρία χρήση σας με ειδοποιήσεις και άλλο περιεχόμενο στη φορητή συσκευή σας, αλλά και με πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, τοποθεσίες ή σημεία ενδιαφέροντός, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που κρίνουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών συνεργατών και παρόχων υπηρεσιών, ώστε να παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή που έχετε ήδη επιλέξει. Μπορείτε να αποτρέψετε ή να περιορίσετε τη συλλογή πληροφοριών τοποθεσίας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή ή της ρυθμίσεις της συσκευής σας. 

 

12. Απόρρητο παιδιών
Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών. Ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 16 ετών ή μεγαλύτεροι. 

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε καμία ή μέσω καμίας από τις δυνατότητές του, μην εγγράφεστε στον ιστότοπο, μην κάνετε καμία αγορά μέσω του ιστότοπου και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 16 ετών, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν έχει δοθεί σχετική συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση από τον κηδεμόνα του ανήλικου ατόμου ή το άτομο αυτό είναι τουλάχιστον 16 ετών ή/και πρόκειται να παρέχουμε αποκλειστικά γενικές πληροφορίες μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αλληλογραφίας.  Οι υπάλληλοι της ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ κατά την παροχή υπηρεσιών ή γενικών πληροφοριών ΔΕΝ πρόκειται να ζητήσουν πληροφορίες ως προς την ηλικία σας, πλην της περίπτωσης για να διαπιστώσουν ότι ο καλών ή αιτών τρίτος είναι καταφανώς ανήλικος κάτω των 16 ετών και να τερματίσουν την όποια συνομιλία ή παροχή υπηρεσιών.

Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα άτομο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

 

13. Ποιος άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας
Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εμάς ή που μας βοηθούν στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή εκ μέρους μας. Δεσμεύονται μέσω σύμβασης να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ. 

Συγκεκριμένα και προκειμένου να διευκολύνουμε τις ρυθμίσεις αγοράς, χρέωσης- τιμολόγησης- πληρωμής, πρέπει συχνά να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους ή εφαρμογές τρίτων όπως εφαρμογές VISA, MASTERCARD, εταιρείες που πραγματοποιούν εκκαθάριση πληρωμών μέσω καρτών, κλπ. Μοιραζόμαστε επίσης τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς ή/και σε μας, όπως εταιρείες λογιστικής υποστήριξης, κλπ. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινολογήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο στον οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε να πουλήσουμε, διαβιβάσουμε ή συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να εξαγοράσουμε ή να συγχωνευτούμε με άλλες επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στην επιχείρησή μας, οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου. 

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο όταν μας ζητήσετε να το κάνουμε ή όταν θεωρούμε ότι είναι απαιτητό από το νόμο ή αναγκαστούμε προς τούτο από Δημόσια ή Δικαστική Αρχή. 

 

14. Χώρες που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας
Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις εταιρείες που χρησιμοποιούμε ως παρόχους υπηρεσιών προς εμάς ή εκτελούν επεξεργασία ή έχουν πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα, οι οποίοι είτε βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοδίκαια δεσμεύονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμμορφόνονται με αυτόν και εποπτεύονται από την εκάστοτε Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κράτους- Μέλους στο οποίο εδρεύουν, είτε δεσμεύονται με έγγραφες συμβάσεις μαζί μας ως προς τη συμμόρφωση τους με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή έχουν αποδεδειγμένα προσχωρήσει στη συμφωνία ‘Ασπίδα Προστασίας’ μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και για όσο αυτή είναι ισχυρή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα μας: εκτελούντες την επεξεργασία.

Οι διακομιστές μας, οι οποίοι αποθηκεύουν και προστατεύουν τις πληροφορίες σας, βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  Σε περίπτωση που ενδεχομένως χρειαστεί να μεταφέρουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, εξασφαλίζουμε παρόμοιο βαθμό προστασίας για αυτά, διασφαλίζοντας ότι υλοποιείται ένα από τα παρακάτω μέτρα προστασίας: 

-  Θα διαβιβάζουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε τρίτες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επάρκεια της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός ΕΕ

-  Όπου χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ειδικές συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες παρέχουν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα την ίδια προστασία που έχουν στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υποδείγματα συμβάσεων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες

-  Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάζουμε δεδομένα σε αυτούς αν μετέχουν στην Ασπίδα Προστασίας η οποία απαιτεί από αυτούς να παρέχουν παρόμοια προστασία για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μοιράζονται μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση για τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιείται από εμάς κατά τη διαβίβαση δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

 

15. Ασφάλεια δεδομένων
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα φυσικής και ηλεκτρονικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ασφαλείας, πρόσβασης σε χώρους τερματικών με χρήση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων ή/και βιομετρικών στοιχείων, διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδονυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο) προκειμένου να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε όσους εργαζομένους, συνεργάτες, αναδόχους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας. 

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες χειρισμού κάθε ύποπτης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ειδοποιούμε εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα μας: Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων

 

16. Διατήρηση των πληροφοριών σας
Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε συμβατικής ή νομικής ή λογιστικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης αναφοράς. 

Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας: ανατρέξτε στην παράγραφο σχετικά με το αίτημα διαγραφής παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπό σας) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς και σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες επ' αόριστον χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Ιδιαιτέρως και σχετικά με τη διακράτηση και διατήρηση των πληροφοριών που μας παρέχονται από τρίτους- χρήστες στη βάση έγγραφης σύμβασης- συμφωνίας με πελάτη μας (ο οποίος για λόγους εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας), υπέρ και εκ μέρους αυτού ως εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τέτοιες πληροφορίες μπορούν να διαγραφούν από τους πελάτες μας ή να ζητήσουν να εκτελέσουμε τη διαγραφή, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας, διαβίβαση τους σύμφωνα με τις οδηγίες σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως παρατίθενται παρακάτω.   

Επομένως, ως προς τη διαγραφή, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας, διαβίβαση των συγκεκριμένων πληροφοριών, προτρέπουμε εσάς του τρίτους ως άμεσα ενδιαφερόμενους και υποκείμενα των σχετικών προσωπικών δεδομένων, προς άσκηση των δικαιωμάτων σας, να επικοινωνείτε απευθείας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στον οποίο να απευθύνετε οιοδήποτε σχετικό αίτημα.  

Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουρος-η ποιος είναι κατά περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που παραθέτουμε στην παράγραφο 1 και θα φροντίσουμε σχετικά ενημερώνοντάς σας για το αποτέλεσμα. 

 

17. Τα δικαιώματά σας 

Έχετε το δικαίωμα να: 

  1. Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (“αίτηση πρόσβασης υποκείμενου δεδομένων”). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

  2. Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε. 

  3. Αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (ανατρέξτε παρακάτω), όταν ενδεχομένως επεξεργαστήκαμε τις πληροφορίες αθέμιτα ή όταν χρειαστεί να διαγράψουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ώστε να συμμορφωθούμε προς τους τοπικούς κανονισμούς. Παρακαλούμε ωστόσο όπως γνωρίζετε ότι ενδεχομένως να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, με την υποβολή του αιτήματός σας. 

 

  1. Αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον μας (ή έννομο συμφέρον τρίτου) και εν προκειμένω έχετε λόγο να επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία βάσει αυτού, καθώς θεωρείτε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για άμεσες προωθητικές ενέργειες. 

  2. Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι αθέμιτη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από εμάς, (γ) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε. 

  3. Αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε τρίτο που υποδεικνύετε, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη κοινή μορφή μηχανικώς αναγνώσιμη. Το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά μόνο αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες παραχωρήσατε τη συγκατάθεσή σας για να τις χρησιμοποιούμε ή σε περιπτώσεις που χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας. 

  4. Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που η επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσή σας. 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας. 


Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για να προσπελάσετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις. 

 

18.  Τι μπορεί να χρειαστούμε από εσάς
Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να προσπελάσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο προστασίας που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να μειώσουμε τον χρόνο απάντησης. 
Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις νόμιμα αιτήματα εντός ενός μήνα. Ενδεχομένως να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο από έναν μήνα για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλλει μια σειρά από αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά. 

 

Σημειώνουμε, επαναλαμβάνοντας, ότι αν κατέχουμε, διαχειριζόμαστε, επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα ως εκτελούντες επεξεργασία στη βάση σύμβασης με πελάτη μας ή προμηθευτή μας, ο οποίος είναι κατά νόμο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για λόγους ταχύτητας διεκπεραίωσης των αιτημάτων σας, είναι δόκιμο να επικοινωνείται απευθείας μαζί του (τον υπεύθυνο επειξεργασίας).  Εάν δεν τον γνωρίζετε ή δεν είστε σίγουροι ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε, και αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να εκφράσετε το αίτημα ή αιτήματά σας, εμείς θα ενημερώσουμε τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά, ενημερώνοντάς σας για τις ενέργειές μας.